Konference IEEE Healthcom 2018

 Lis, 28 - 2017

Detaily události

  • Datum:

V rámci programu společenského večera vystoupí dospělá taneční složka a cimbálová muzika souboru.

Konference je pořádána Katedrou kybernetiky a biomedicínského inženýrství, VŠB-TU Ostrava.

Společenský večer je sponzorován VŠB – TU Ostrava a dalšími sponzory