Dospělá taneční složka

Soubor Heleny Salichové má nastudován program, z něhož lze vytvářet jak reprezentativní celovečerní koncerty, tak i kratší pořady k nejrůznějším příležitostem podle potřeb pořadatelů. Zdrojem tanečního materiálu z Opavského Slezska je národopisné dílo J. Vyhlídala, popisy tanců dr. Hany Podešvové a několik málo starých rukopisných zápisů.

Repertoár tvoří např. čtyřdílná taneční svita Čtyři podoby „Taňca“ na Opavsku, čtyřdílná svita Polka jede – zpracovávající typické místní figurální tance (Školak, Sviňak, Kalamajka, Krakovjak aj.) a taneční kroky (šotyš-polka, ruská polka, čapak aj.)
Dále řada samostatných tanců: Dvojan-trojan – mateník, střídající rytmus dvoudobý s třídobým. Předtančení. Chlopsky – mužský sólový tanec s ciframi, při kterém se „synci“ předváděli před „děvuchami“ i před sebou navzájem.
Tance tematické k ročním obdobím, obřadní i tance zpracovávající všední život prostých lidí v jeho radostné i vážné podobě: Cepový, Vítání jara – dívčí tanec o vynášení „Mařeny“, pásmo Vánoční koledování, vánoční Hra o cestě pastýřů do Betléma, Balada – scénický tanec o utrpení, jež lidem ve všech dobách způsobovaly válečné katastrofy, aj.