Galerie 2016

Slezský Bál 2016

Folklorní festival Pardubice, Hradec Králové 2016

Tří denní folklorní festival pořádaný v Pardubicích a Hradci Králové. Scény - PERNŠTÝNSKÁ NOC, Žižkovy sady, PŘIJĎTE POBEJT ANEB SMYSLŮ PLNÝ VEČER, Zámek-Pardubice

Konference YBERC 2016

Vystoupení v rámci společenského večera. Konferenci pořádala Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství (VŠB-TUO)