Hana Podešvová

15.10.1927 (Paseka, okr.Olomouc) – 22.8.1989 (Ostrava)

Etnografka, sběratelka, choreografka, poradkyně souborů. Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze (1947) vystudovala etnografii a estetiku na Filozofické fakultě UK v Praze (1947 – 1952, PhDr. 1952, disertační práce Slezské lidové tance z Opavska a Bílovecka). V letech 1952 – 1956 byla zaměstnána jako etnografka v tehdejším Slezském studijním ústavu v Opavě (CSc. 1964). Následující dva roky působila jako odborná pracovnice pro divácký průzkum v Krajském kulturním středisku v Ostravě. Pro vážné onemocnění odešla v roce 1967 do invalidního důchodu.

V letech 1952 – 1967 pracovala v Krajském poradním sboru pro lidový zpěv a tanec v Ostravě, zejména jako jeho předsedkyně. O aktuálním dění v oblasti LUT pravidelně informovala v časopise „Radostná země“, jehož byla redaktorkou (např. 15 let vývoje souborů lidových písní a tanců na Ostravsku, RZ 11, 1961). Spolupracovala s řadou souborů ve Slezsku. V 50. letech byla vedoucí souboru v Háji u Opavy, v 70. letech odbornou poradkyní souboru Bejatka ve Štítině a Porubka v Ostravě – Porubě.
V letech 1977 – 1982 působila jako umělecká vedoucí a choreografka souboru Satina z Ostravy – Poruby, přejmenovaného v roce 1982 na Slezský soubor Heleny Salichové. Podílela se rovněž na tvorbě FS Slezan. Z výsledků její sběratelské práce v oblasti lidového tance těžily mnohé další soubory. Zápisy otiskovala v Radostné zemi, přímo pro soubory zpracovala a vydala Lidové tance na Těšínsku (Ostrava 1987) a Lidové tance na Opavsku I-III (Opava 1979 – 1982). Výrazná byla její metodická pomoc souborům a přednášková a choreografická práce, v níž zúročila výsledky svého badatelského úsilí.