Jaromír Dadák

Jaromír Dadák je pro náš soubor velice významnou osobností. Veškeré hudební úpravy, které prostřednictvím našeho souboru slyšíte, jsou jeho dílem.

Životopis v datech

30. 5. 1930 .. narozen ve Znojmě

1930 – 1936 .. dětství prožil v Brně

1936 .. se stěhuje s rodiči na Vsetín

1941 .. začíná navštěvovat hudební školu na Vsetíně u prof. Stanislava Mráze (žák Janáčka). Kromě klavíru u něj studuje i hudební teorii.

1945 — 1949 .. navštěvuje Masarykovo reálné gymnázium na Vsetíně, v posledním ročníku přebírá na jeden rok vedení sboru gymnázia po svém učiteli Stanislavu Mrázovi.

1949 .. úspěšně skládá zkoušky na brněnskou JAMU v oboru hry na klavír. Zdravotní problémy mu znemožní nastoupit studium. Téhož roku nastupuje na pedagogickou fakultu v Brně — obor hudební výchova — čeština.

1950 .. nastupuje na brněnskou JAMU do třídy prof. Františka Stupky v oboru dirigování. Během studií navštěvuje i hodiny kompozice (nikoli jako řádný student, jen formou náslechů). Seznamuje se s Karlem Vetterlem (pro kterého dělá sběry lidových písní na Valašsku), s Ivo Stolaříkem, Jaromírem Gelnarem a Jaroslavem Juráškem, s nímž společně zakládá BROLN a stává se jeho externím dirigentem.

1954 .. poprvé absolvuje ve třídě prof. Břetislava Bakaly. Bezprostředně po studiích získává místo šéfdirigenta pražského VUSu (Vojenský umělecký soubor)

1955 .. odchází z VUSu — politické důvody. Kádrový posudek mu od té chvíle zamezoval pokračovat v jakékoli umělecké činnosti.

1955 – 1956 .. pracuje na šachtě v Milíně u Příbrami, nejdříve jako závozník, pak jako horník. Po ukončení studia na JAMU využil možnosti bezplatného studia 5. ročníku – řešil formou víkendových kurzů a dokončoval jej během let 1955 — 1956. Po těžkém pracovním úrazu zůstává definitivně bez práce.

listopad 1956 .. získává místo hudebního redaktora pro lidovou píseň a následně i režiséra v Ostravském rozhlase — místo mu „přenechal“ Jaromír Gelnar, který v té době odchází studovat VŠ. Před koncem roku zakládá „Malou cimbálovou muziku ostravského rozhlasu Ondraš“ (s krátkým „a“) a s ní natáčí první snímky pro rozhlasové vysílání. Na krátké období vzniká pod jeho vedením i ostravský protějšek BROLNU, soubor (orchestr) Dymák.
leden 1957 — skládá v Praze režisérské zkoušky

1960 .. zakládá ORO (Ostravský rozhlasový orchestr), kterým navazuje na předválečnou tradici ostravského rozhlasového orchestru a je jeho uměleckým šéfem až do roku 1963.

1963 .. odchází z Ostravského rozhlasu. Do roku 1969 působí jako skladatel na „volné noze“.

1967 .. je zvolen tajemníkem ostravské pobočky Svazu českých skladatelů

březen 1969 — červenec 1971 .. ředitel Olomoucké filharmonie, 31. června dostává hodinovou výpověď, opět z politických důvodů

1974 – 1979 .. úpravář vody a strojník na vodárně v Ostravě — Nové vsi. Je dán do politické „klatby“. Nesmí být odvysílána žádná skladba s jeho jménem — komponuje pod pseudonymem Ladislav Mistrík.

1977 .. spoluzakladatel souboru lidových písní a tanců, který nese od roku 1982 název Slezský soubor Heleny Salichové. Od téhož roku je J.D. uváděn i jako jeho umělecký vedoucí. Až do října roku 1981 umělecký vedoucí a aranžér rozhlasového Ondraše. Natáčí se stále nové snímky, ale v menším počtu než dosud. Navíc po roce

1968 .. padla řada snímků, pod kterými je J.D. podepsán, za oběť tzv. politickému mazání. (Zbylé existující snímky zachránil a pro rozhlas uchoval J. Rokyta – cca 270 snímků)

1981 – 1991 .. působí na Slovensku, důvodem odchodu z Ostravy je politický tlak na jeho osobu (ale i na jeho ženu – prof. cimbálu na JKO v Ostravě), v těchto letech aranžuje pro Oľun, Sľuk a PUĽS.

1991 – 2005 .. protičeské nálady na Slovensku a zejména v Bratislavě vrcholí a vrací se zpět do Čech. Usazuje se v Praze. V roce 1992 se stává členem OSA a 8 let působí jako člen výboru. Do března 2005 je pak členem kontrolní komise nadace. Na podzim roku 1993 je jmenován ministrem kultury do Českého hudebního fondu. Už v Bratislavě se mu podařilo obnovit jeho zrušené členství ve Svazu skladatelů. Na podzim roku 1993 je zvolen předsedou Společnosti českých skladatelů, postupně na 2 volební období (do roku 1998). V tomto posledním období se věnuje převážně kompozici a organizování podzimního festivalu soudobé hudby.