Cepový

H: /:Chudobné sem maćićky syn:/
chudobně se ja tež nosim.
/:Ve dně šila košulenku:/
v noci přadla kudźelenku.

D: Už je zima, už je mraz,
kaj se ptačku podźeć máš?
Skovam se ja pod hrudu,
tam ja zimu přebudu.

Skryju ja se do lesa,
tam je moje poćecha.
Ty jedlové chojiny,
to su moje peřiny.

H: Měl sem galáneček,
jak na trnce trnek,
včil mam enem jednu,
jak kvartovy hrnek.

Měl sem galanečku,
učila se mlaćić,
cep se ji polamal,
musela se vraćić.

D: Měla sem galana,
měla sem ho rada,
šel za mnu do chleva,
sežrala ho krava.

D: Kovaliček kuje, Francek poskakuje,
cupy, cupy, skok.
Jan se něrad myje, myši cepem bije,
cepy, cepy, hop.