Chlopský

 1. Šel chlop z roboty, stavil śe u koběty,
  by mu dala němeškala, kusek sadla na buty.
 2. Muj klobuček /:křivo stoji:/, /:křivo je:/,
  ku dzevuše /:šelma chodzi:/, /:šelma je:/
 3. Jak ja ho tam zastanu, piznu ja jim o sćenu,
  a on musí /:maširovać:/, ja u ni zustanu.
 4. Šel chlop z Ondrašova, měl gajdy,
  a on sobě zagajdoval baj zavdy.