Gloria, gloria

  • Gloria, gloria, co noveho, co noveho, že slyšeć zpivani velmi mnoho, velmi mnoho?
  • Gloria, gloria in excelsis, in excelsis zpivaju anjele, poď, uslyšiš, poď, uslyšiš.
  • Zpivaju, zpivaju při betlemě, při betlemě, že se už narodźil a na zem sestupil ten spasitel celej země.
  • Jezus, syn Marie narodźil śe, narodźil śe a na zem sestupil, veselme śe, veselme śe.