Jozef, muj kochany Jozef!

  • Jozef, muj kochany Jozef! Juž hodzina, juž nastala, že se Ježiš narodzić ma, muj kochany.
  • Panno, moja slična panno! Do čehož ho položime, dy kolibečky němame, slična panno?
  • Jozef, muj kochany Jozef! Položime ho do žlaba, bo to jest slična osoba, muj kochany.
  • Panno, moja slična panno! Do čehož ho poviněme, dy povijačka němame, slična panno?
  • Jozef, muj kochany Jozef! To do mojich do fěrtuškuv a do tvojich opasečkuv, muj kochany.