Koledy Opavského slezska


 1. T: Budźem chodźić po koledźě celu noc, celu noc,
  /: vezněm sobě všeckych svatych na pomoc. :/
 2. D: Pujdźem, pujdźem do dvorečku uličku, uličku,
  /: budźem zpivać o zrodźeni pěsničku. :/
 3. A: Vyšla hvězda od vychodu, ta nam dala znameni
  o maličkeho dźicjatka v Betlemě narodźeni.
 4. T: Ovečky nam běhaju, přes potuček skakaju,
  A, T: aha, pity, aha, pity, k Betlemu pospichaju.
  CH: Ovečky nam běhaju, přes potuček skakaju,
  D, CH: aha, pity, aha, pity, k Betlemu pospichaju.
 5. D, CH: Vinšujem vam ščesći, zdravi, svate Boži požehnani,
  požehnani teho domu, co dobreho všecko k tomu.
  Něsem vam dobru novinu, dal Pan Buh ščasnu hodźinu,
  panna syna porodžila, nynej, nynej mu zpivala.
 6. T: Narodźil sě Kristus Pan, narodźil sě Kristus Pan
  T, CH: teho dně, teho, teho dně s velkym veselim.
  T: Na ubohej posćeli, na ubohej posćeli
  T, CH: teho dně, teho, teho dně s velkym veselim.
 7. A: Maćička ho krmila, maćička ho krmila
  A, D: teho dně, teho, teho dně s velkym veselim.
  A: Zpivala, kolibala, zpivala, kolibala
  A, D: teho dně, teho, teho dně s velkym veselim.
 8. CH: Svaty Ščepan po koledźě pochodźil, pochodźil,
  /: že sě nam ten pan Ježišek narodźil. :/
  A temu sě svata Matka rozsmiala, rozsmiala,
  /: dy Ščepana po koledźě vidźela. :/
 9. D: O, spiši ty, hospodaři, či čuješ, či čuješ,
  /: či-i nam ty koledničku hotuješ? :/
  CH: Nahotuj nam pecen chleba i kolač i kolač,
  /: zaplaći ći mily svaty Mikulaš. :/
 10. D, CH: A cuž vy tež darujeće, paně hospodaři?
  T: Ja daruju klobasu, třikrat sě s ňum opašu
  a to temu Ježiškovi, ja mu ju doněsu.
 11. D, CH: A cuž vy tež darujeće, vy pani hospodyň?
  A: Ja daruju plenečky a zlate peřinečky,
  a to temu Ježiškovi dam do kolibečky.
 12. CH: A cuž vy tež darujeće, vy švarne dźevuchy?
  D: My darujem věneček a zlaty prsteneček,
  a to temu Ježiškovi do jeho jesliček.
  D: A cuž vy tež darujeće, prošvarni šuhajci?
  CH: My darujem voničku z voňaveho hřebičku,
  a to temu Ježiškovi pro jeho maćičku.
 13. D, CH: Něněchće nas dluho staći, dajće nam, co maće daći,
  něstojime na peřině, ale na velikej zimě.
  Kera je dobra maćička, da nam ona makovnička,
  makovnička makoveho tvarohem posypaneho.
 14. A: Něsu vino do Betlema skovane v košičku,
  svaty Jozef na mně mrkal, že by chćel trošičku.
  Že mi košiček poněsě, hneď mi přisluboval,
  celum cestu do Betlema špuntek oblizoval.
 15. A: Abych sě ho zbavić mohla, pošeptala sem mu,
  že jak u vas co dostanu, že mu to tam vezmu.
 16. T: Svaty Jozef v Betlemě zle sě mračil,
  že od velkej ućechy fajku ztraćil.
  Něchava vas, pantato, pozdravovać,
  že tež maće na něho pamatovać!
 17. D, CH: Pan Buh zaplać za tu koledničku, vam, hospodaři,
  a vam take, pani hospodyně, něch sě vam daři,
  co maće na poli, v zahradce, na roli,
  slivky, jabka, pšenica, žito, suržica.
  Pan Buh zaplać za tu koledničku, požehnani vam!