Mařeno, Mařeno


  1. Mařeno, Mařeno, kajs tak dluho byla?
    U studenky u voděnky ruky, nohy myla.

  2. Listečkem, pisečkem sem jich umyvala
    červenym šatečkem sem jich utirala.