Pasení koní

I.D

 1. A: Aj žali ženci žali rež, /: švarní šuhajci :/ s nimi tež.
 2. B: Aj žali ženci po snopě, /: švarní šuhajci :/ po kopě,
  na galanečky volali. Júúú.
  A: Aj žali ženci dožali, /: na galanečky :/ volali, volali. Júúú.
 3. A: Aj žali ženci do krajú, /: na galanečky :/ čekajú. Júúú.
  B: Aj žali ženci do krajú, /: na galanečky :/ čekajú. Júúú.

II.H

 1. Přeplynće koničky přes vodu, ku mej najmileši na shodu
  a pozdravće mi ju, ja śe ma, ežli je tak zdrava jako ja.
 2. Po čem tys mě mila poznala, přes vodičku na mňa volala,
  přesmutně ržal vrany koniček, že je opuštěny syneček.
 1. Ja do lesa něpojedu, něch tam jede kdo jiny,
  všeci maju pěkne koně a ja také žebřiny.
 2. Něbudu ja sečky řezać, něch ju řeže kdo jiny,
  všeci maju pěkne koně a ja také žebřiny.

III.

 1. H: A dyby ja věděl, z kerej mila strany,
  že by ja poslal pro ňu štyry koně vrany.
 2. Nězachoď slunečko, nězachoď ty ešče.
  že je moje najmilejši na dalekej cestě.
 1. D: Ně tak na dalekej, jak se někemu zda,
  ešče bych tam došla třikrat do večera.
 2. Třikrat do večera, třikrat do pulnoci,
  přece by se vyspaly moje černe oči.
 3. H: Sviť měsičku jasně, jak slunečko ve dně,
  aby moje najmilejši nezbludźila ve tmě.

H … hoši, D… dívky