U susěda dobra voda

1. U susěda dobra voda, v našej studni tež
poviz mi ty, moja mila, ežli mě ty chceš
a ja by tě rada chtěla, dyby enem trochu směla
ale že nesmím, ach Bože, Bože.

2. A to proto, muj synečku, že mě ty šidiš
jak ja idu kole okna, za mně se stydiš
a ja by tě rada chtěla, dyby enem trochu směla
ale že nesmím, ach Bože, Bože.

3. Na co stě mě, ma matičko, skoro vydali
ani stě mě hospodařiť něnaučili
dali stě mě takovemu, co něrozumi ničemu
ach Bože, Bože, ach Bože, Bože.

4. A jak vy k nam přijedětě, matičko mila
to mi un tak pěkně pravi: ženičko moja
ale jak vy odjedete, to mi letaju po řbetě
kyje březove, ach Bože, Bože.