Vynášení Mařeny


 1. Mařeno, Mařeno, kajs tak dluho byla,
  u studěnky, u voděnky ruky nohy myla.
  Lístečkem písečkem sem jich umývala,
  červeným šátečkem sem jich utírala.
 2. Něsemy Mařenu, pěkně ustrojenu, hej nám hej, hej nám hej.
  A kdo ju ustrojil, Krasnické děvečky, hej nám hej, hej nám hej.
  Něsemy Mařenu, v oleju smaženu, hej nám hej, hej nám hej.
  Černu babu zimnu, pryč sňu za dědinu, hej nám hej, hej nám hej.
  Něsemy Mařenu, pěkně ustrojenu, hej nám hej, hej nám hej.
  Kaj ju postavíme, za fojtové vrata, hej nám hej, hej nám hej.
  Fojtka bude ráda, že má kamaráda, hej nám hej, hej nám hej.
  A fojt ještě radši, že má černé oči, hej nám hej, hej nám hej.

 3. Mařeno zlá ženo, už tě vynašamy, Mařeno zlá ženo, už nebuděš s nami.
  Vesna se vrátila, nás osvobodila všechny od Mařeny.
  Aj ohňu plameny, tej velikej noci, ujmy se Mařeny, spal všecky němoci,
  slunko se vrátilo a tebe zabilo, nemáš nás už v moci.
  Aj vodo vodico, tobě ju něšemy, očistná studnico, ujmy se Mařeny.
  Vesna se vrátila, nás osvobodila všechny od Mařeny.

 4. Mařenu sme zaněsli, májíček něšemy,
  májíček zelený, pěkně ustrojený.
  Ó májíčku, májičku, proč ty si tak zelený,
  proč bych nebyl zeleny, když sem byl dluho v zemi.
  Kralovničko, kralovno, sam kral tě vola,
  abys k němu přišla, něbyla tak pyšna, sama jedina.

 5. Krasna, krasna, kaj si husy pasla,
  na zelene luce ztratila sem kluče.
  Černa neděla, kajs kluče poděla,
  a ja sem jich dala, svatemu Juřemu.
  Svaty Juři, zemu buři, aby trava rostla, pěkně zelena, až po kolena.
  Všelijake kviti, co na luce sviti, na věnečky viti, bila leluja, hej nam hej, bila leluja.

 6. Krasna, krasna, kaj si husy pasla.
  A ja sem jich pasla pod kopečkem jalovečkem, až se zemja třesla.
  Bila, bila, kajs kluče hodila.
  Do komory na policu, tam sem jich hodila.
  Juře male pachole jelo s nima do role,
  A tym s nima hralo, zemi odmykalo,
  Aby trava rostla, travička zelena, fialenka modra, děvečko nadobna.
  A vy děvečky, vijtě věnečky, z modrej fialenky, z bilej ruženky.