Zpivala, by zpivala

 1. Zpivala by, zpivala, němam kuska nuty,
  vzali mi ju ševčici, ušili z ni buty.
 2. Přilećel slaviček, dokola se dźiva,
  jakže se ten naš dvureček široko rozbiha.
 3. Zazpivej, slavičku, a zobudź Maryčku,
  bo una tvrdo zaspala na svojim lužečku.
 4. Šak ja vim, co že je suśedovej dźivce:
  tańcovala ež do rana, rozedrala krpce.
 5. Šla Maryka na travu, na ten bily kameň,
  Pentlu sobě vazala červenu jak plameň.
 6. V leśe sosna, strom zeleny, pod sosnu kořeni,
  dyž Janek Maryku vidźi, ma z teho mořeni.
 7. Maryka by kozy pasla, ale ju to mrźi,
  že ta jejich kozulenka zhuru ocas drži.
 8. Něsu synkum novinu: na vojnu verbuju,
  ty šikovne vyberu, šmatlave něchaju.
  A dźevuchy už maju vyplakane oči:
  vem šmatlavce tańcovać, na palec ći skoči!
 9. Mysliveček něni doma, šel un na zajice,
  natrefil tam tři dźevuchy na zelenej luce.
 10. Jednej bylo Maryjana, druhej Apolina,
  a tej třeći – to něpovim! Byla jeho mila.
 11. Vzal un si ju za ručičku, za ručičky obě,
  zaved un ju ku muzice, od muziky k sobě…
 12. Pytal se pan farař Kači, by se rada vydavaći.
 13. Tys dźevucho mlada tuze, ćebě ešče nětřa muže.
  Dyž budźeš na jeho chlebě, pujdźe un s kyjem na ćebě.
 14. A co se na to pytaju, dy ty věci dobře znaju,
  že je pěkne živobyći, dyž se roba chlopa chyći.
  Chlopa pěkneho, rovneho jako sosna urostleho.
 15. Muzikanći, vy sće drači, dźeći nam kaziće,
  za to vaše vyhravani do pekla patřiće!
 16. Něni žadnemu tak dobře, jak ďablovi v pekle,
  nic něrobi, enem pije, dycky sedźi v ćeple.
 17. Zpivala by, muzikanći, ale němam hlasu,
  zebral mi ho vaš baśista, zrobil z něho basu!